පහසුවෙන් සම්බන්ද වීමට

අප ගනුදෙනු කරුවන්
 

ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල

1999 අගෝස්තු පස්වන දින මහාභාණ්ඩාගාරය මඟින් ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල නමින් ආයතනය ස්ථාපිත කර එමඟින් ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත් ලබා ගැනිම සදහා ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් හට අවශ්‍ය ඇපකර ලබා ගැනිම ආරම්භ කරන ලදි.

මහාභාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් කැදවුම්කරු ලෙස එක් පාර්ශවයකින්ද භාරකරුවන් හය දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දෙවන පාර්ශවයකට වගකීම් භාරදෙමින් අරමුදලේ කොන්දේසි හා නියමයන් මත සියලූ වගකීම් දෙවන පාර්ශවය වෙත පවරාදෙමින් මෙහෙයුම් කටයුතු දියත් කර ඇත. අදාල ගිවිසුම භාරහාර්යය තුල ලියාපදිංචි කර නෛතික තත්වයක් ලබා ඇත.

මනා කලමනාකරනයකින් හා මහා පරිශ‍්‍රමයකින් යුතුව 1999 අගෝස්තු මාසයේ සිට මේ දක්වා ක‍්‍රමවත්ව හා වේගවත්ව ප‍්‍රගතිය කරා යොමුවෙමින් ශ‍්‍රි ලංකා ව්‍යාපාර තුලවු සමාන්තර ව්‍යාපාරිකයන් අභිබවමින් නම්‍යශීලී ආයතනයක් ලෙස ව්‍යාපාරික කටයුතු කරමින් පවතී.

 

ආපසු
home
පිවිසුම | පසුබිම |අරමුදල | අප ගැන | සේවාව | මුල්‍යමය ශක්තිය | බැඳුනු ආයතන | ඇගයීම් | රැුකියා | විමසීම්|ප‍්‍රතිචාර