துரித இணைப்புக்கள்

எங்களது வாடிக்கையாளர்கள் பற்றிய விபரம
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

சீ.ஐ.எவ் ஐ பற்றியது

Chairman & Trustees
Mr S M Gotabaya Jayaratne
Chairman, Construction Guarantee Fund / Trustee
Mr P M Pius Fernando
Director General of Department of Public Finance / Trustee
Mr Tissa Jayaweera
Chairman of Federation of Chamber of Commerce and Industry of Sri Lanka /Trustee
Mr. Malik Cader
Director General, Securities and Exchange Commission of Sri Lanka / Trustee
Mr. Priyantha Perera
Chairman –National Construction Association of Sri Lanka / Trustee
Mr. Udula Bandara Awsadahamy
Chairman, Institute of Contractors Training and Development / Trustee
பின்னால்

 

Dr. Eddie de Zylva
Founder Trustee / CEO
Presently adviser to the board

home
Welcome | Overview |About CGF | Who is CGF | How to enroll with CGF | Financial strength | Stakeholders | Process | Careers | Contact Details | Client Feedback
Copyright © Construction Guarantee Fund - Sri Lanka. All rights reserved. Design by Infolink Solutions (Pvt) Ltd
Terms of Use | Privacy Policy