துரித இணைப்புக்கள்

எங்களது வாடிக்கையாளர்கள் பற்றிய விபரம
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

யார் இந்த நிர்மாண உத்தரவாத நிதியம் (சீ.ஜீ.எவ்)

இந்த திட்டத்தை அமுல்படுத்தும்படி திறைசேரிக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இதன் அடிப்படையில்
05-08-1999 இல்; திறைசேரி செயலாளரால் இந்த நம்பிக்கை நிதியம் “நிர்மாண உத்தரவாத நிதி” என்ற பெயரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அன்றிலிருந்து ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு பிணைகளும்இ பாதுகாப்பு பிணைகளும் கட்டட வேலைகள் செய்வதற்கு வழங்கப்பட்டது.

நம்பிக்கை நிதியத்தின் அறிக்கையும் செயற்பாடுகளும் திறைசேரி செயலாளராலும் (தீர்மானம் எடுப்பவர்) அரசாங்கத்தில் அல்லது தனியார் நிறுவனத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 6 பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகளாலும் கைச்சாத்திடப்பட்டது. தற்போதும் எதிர்காலத்திலும் நிதியத்;தை நடத்துவதற்கு தேவையான சொத்துக்கள் வைப்பிலிருப்பதற்கும் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நிதியத்திற்கு உள்ள அதிகாரங்கள் நிதியத்தின் ஒப்பந்தத்தில் சரியாக விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் தீர்மானம் எடுப்பவராலும் நம்பிக்கை நிதியத்தின் அதிகாரிகளினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளது.

பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டதும “நிதியத்தின் கடமைகளும் நிதியத்தின் அதிகாரப்பத்திரமாகும்”

நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு நம்பிக்கை நிதியத்தால் நடைமுறைப்படுத்தும் விதிகளுக்கு அமைவாக சீ.ஜீ.எவ் இன் முன்னேற்றத்தின் வெற்றிக்கான காரணம் ஆரம்ப காலமான ஆகஸ்ட் 1999 இல் இருந்து இன்று வரை நிதியத்தின் விதிகளுக்கு அமைவாகும். வேறு ஒரு நிர்வாக முறைகள் பாவிக்கப்படவில்லை இலங்கையில் இன்று சீ.ஜீ.எவ் பிணைமுறிகள் வழங்குவதில் முதன்மையான “சக்தியாக“ விளங்குகின்றது. இந்த வெற்றிக்கு பிரதான காரணம் இந்த நிதியத்தை நிர்வகிக்கும் அதிகாரிகளின் தனிப்பட்டதும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையுமாகும்.


 

பின்னால்
home
Welcome | Overview |About CGF | Who is CGF | How to enroll with CGF | Financial strength | Stakeholders |Process | Careers | Contact Details | Client Feedback
Copyright © Construction Guarantee Fund - Sri Lanka. All rights reserved. Design by Infolink Solutions (Pvt) Ltd
Terms of Use | Privacy Policy